Vilkår og Betingelser

Disse kundebetingelser (denne “Aftale”, “Betingelser”) er mellem Magicweb (Firmanavn JBN Web) (“vi”, “os”, “System”, “Platform” eller “Magicweb”) og personen (“du”, “Bruger” eller “Kunde”) der bruger vores tjeneste (“Tjenester” eller "Tjeneste"). Vi giver dig adgang til vores System, der hjælper dig med at skabe websteder, bestyre deres indhold og opsætning såvel som at hoste tjenester og domæner. Her følger en liste over over betingelser og vilkår for brug af vores System. De er nødvendige for at opretholde god praksis og beskytte både os og dig selv.


1. Oprettelse af en konto


For at få adgang til Systemet skal du opgive navn, e-mail og adgangskode og acceptere de vilkår og betingelser, som er beskrevet nedenfor, Fortrolighedspolitik og vores Data Processing Addendum. Du vil så modtage en unik Magicweb URL til hvert websted du skaber. Det er dit ansvar og kun dit, at opbevare dine kontooplysninger og adgangskode på en sikker måde. Hvis de informationer du giver os er usande, forkerte eller i modstrid med vores betingelser, kan vi afbryde eller afslutte din konto. Den email, der bruges til registrering af kontoen, betragtes som ejer af kontoen og har ret til at anmode om assistance fra os vedrørende kontoen. Du er eneansvarlig for aktiviteterne fra din konto, for vedligeholdelse af kontoen og for sikkerheden af adgangsoplysningerne til kontoen. Du skal straks underrette os, hvis du ved eller har grund til at mistanke om, at din konto eller adgangskode er blevet stjålet, misbrugt eller på anden måde kompromitteret eller i tilfælde af en faktisk eller mistænkt uautoriseret brug af din konto.


2. Dit indhold


2.1. Du er ansvarlig for alt indhold, der findes på dit websted eller websteder såsom billeder, videoer, lydfiler, designelementer, logoer, skrifttyper, tekster osv. Vi kan ikke holdes ansvarlige for noget af dit indhold. Vi er heller ikke ansvarlige for indhold, der er gået tabt på grund af brugen af Magicweb, det er dit eget ansvar at opretholde sikkerheden og foretage regelmæssige sikkerhedskopieringer af dit indhold. Vi overvåger ikke hvilket indhold, der findes på dit websted, og vi kan ikke holdes ansvarlige, hvis nogen af vores brugere bryder betingelserne, men vi har ret til at slette eventuelt skadeligt indhold eller lukke konti, hvis det sker.


2.2. Du ejer alle intellektuelle rettigheder forbundet med din konto, såsom billeder, videoer, lydfiler, designelementer, logoer, skrifttyper, tekster og andre materialer og filer, der er skabt af dig og findes på dit websted. Du giver hermed Magicweb ikke-eksklusive, royaltyfrie, uforanderlige, overførbare rettigheder til dit websiteindhold, så vi kan forsyne dig med Magicwebs Services.


2.3. Vi kan vælge at fremhæve eller fremvise dit websted på vores websted i reklameøjemed eller til salgsfremmende formål. Du giver os evige, verdensomspændende, royaltyfri, ikke-eksklusive rettigheder og tilladelse til at bruge enhver version af dine websteder eller dele af dine websteder, herunder uden begrænsninger navne, varemærker, servicemærker eller logoer på dine websteder med det begrænsede formål at bruges til reklame og salgsfremmende aktiviteter for Magicweb. Vi kan f.eks. fremvise dine websteder på vores Themes-side, i kundesektionerne på vores websteder eller på vores konti på diverse sociale medier. Du giver afkald på eventuelle krav mod os vedrørende moralske rettigheder, kunstnerrettigheder eller andre lignende rettigheder over hele verden, som du måtte have til dine websteder eller navne, varemærker, servicemærker eller logoer på dine websteder og enhver ret til inspektion eller godkendelse af enhver sådan brug. Du kan fravælge at få dit websted fremhævet ved at kontakte os på info@magicweb.dk. Denne afdeling påvirker ikke rettigheder, du måtte have i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.


3. Dine forpligtelser


3.1. Du attesterer og garanterer, at du er mindst 16 år gammel. Personer under 16 år må ikke bruge vores tjenester.

3.2. At holde din Magicweb-konto login information sikker

3.3. At give os opdaterede, nøjagtige og gyldige personlige oplysninger til enhver tid.

3.4. Du ejer rettighederne til ethvert indhold, der uploades af dig på din hjemmeside, herunder billeder, videoer, lydfiler, designelementer, logoer, skrifttyper, tekster og alt, hvad du har rettigheder til at bruge.

3.5. Indholdet må ikke bruges på ulovlig eller skadelig måde.

3.6. Du skal straks underrette os, hvis du bliver opmærksom på uautoriseret brug af din konto.

3.7. Dit indhold må ikke være illegalt, ulovligt, truende, fornærmende, chikanerende, vulgært eller uanstændigt på nogen måde, og må ikke krænke nogen persons juridiske rettigheder.

3.8. Du må ikke sende uopfordrede meddelelser (SPAM) eller uetisk reklame af en art, der betragtes som "spam" eller er skadelig på nogen måde.

3.9. Du må ikke uploade virusser, orme, trojanske heste eller anden skadelig kode, filer eller programmer, der kan afbryde, ødelægge eller begrænse Magicwebs funktioner og tjenester.

3.10. Du må ikke uploade indhold, der indeholder svindel.

3.11. Du må ikke forsøge at hacke, ødelægge eller tilsidesætte Magicwebs funktioner og stabilitet eller forsøge at udnytte systemet på nogen måde.

3.12. Du må ikke bruge systemet til at oprette bedrageriske websteder og kampagner med vildledende indhold, der kan skade eller svindle besøgende.

3.13. Du må ikke bruge Magicweb til distribution, lagring eller på nogen anden måde at bruge systemet til pornografisk eller erotisk indhold og tjenester.

 3.14. Du repræsenterer og garanterer, at din brug af tjenesterne ikke er i strid med loven, herunder uden begrænsning gældende eksport- eller importkontrol, -regler og -sanktioner.

3.15. Du må på ingen måde forsøge at skade Magicwebs og deres partnere ved at give skadelige kommentarer, usande og vildledende oplysninger om produktet eller nogen form for forsætlig skade af Magicwebs omdømme.

3.16. Du anerkender og accepterer, at hvis du med rimelighed er fundet skyldig i at overtræde nogen af disse regler og forpligtelser, kan dette medføre øjeblikkelig opsigelse af din konto uden tilbagebetaling for de tjenester, der allerede er betalt. Du kan også blive spærret fra at have en konto i systemet.


4. Tredjepartstjenester


Vores tjenester er integreret med forskellige tredjepartstjenester ("Tredjepartstjenester") til specifikke formål, som du kan interagere med, når du bruger Magicweb. Et eksempel på en sådan tjeneste er Payment Processor, der bruges til at indsamle betalingerne for dine abonnementer. Disse Tredjepartstjenester kan have deres egne vilkår og politikker, og din brug af dem vil være underlagt disse vilkår og politikker. Vi kontrollerer ikke Tredjepartstjenester, og vi er ikke ansvarlige for Tredjepartstjenester eller for transaktioner, du måtte indgå med dem, eller for hvad de gør. Din sikkerhed ved brug af Tredjepartstjenester er dit ansvar. Du accepterer også, at vi til enhver tid og efter eget skøn og uden varsel kan suspendere, deaktivere adgang til eller fjerne Tredjepartstjenester. Vi er ikke ansvarlige overfor dig for en sådan suspension, deaktivering eller fjernelse, herunder uden begrænsning for eventuelle fortabte indtægter, indtægter, data, goodwill eller andre immaterielle tab, du måtte opleve som følge heraf (medmindre det er forbudt i henhold til gældende lovgivning).


5. Brugerindhold


De websteder, der oprettes ved hjælp af Magicweb, kan indeholde brugerindhold, der strider mod den tilladte brug af platformen ("3. Dine forpligtelser"). Vi hverken støtter eller godkender sådant indhold. Vi er ikke udgiver af, og vi er ikke ansvarlige for, brugerindhold uploadet, offentliggjort eller på anden måde stillet til rådighed via tjenesterne af dig eller andre brugere. Du er ansvarlig for at tage forholdsregler for at beskytte dig selv, og din computer eller netværk, fra brugerindhold, der er tilgængelige via tjenesterne. Ethvert sådant indhold, der opdages eller rapporteres til os, fjernes som en overtrædelse af den tilladte brug af tjenesterne.


6. Hvad vi leverer og vores rettigheder


Magicweb leverer et websiteopbygningssystem, skabeloner (temaer), website hosting fra tredjepartsfirma og domæneregistrering fra tredjepartsfirma. Billederne, der bruges til oprettelsen af mockup-temaer, er udgivet under Creative Commons CC0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en). Magicweb har ingen rettigheder til de billeder, der er brugt i temaerne. Vi har ret til at ændre dele af eller hele tjenester og funktioner til enhver tid, til at fjerne eller suspendere dele af eller hele tjenester og funktioner, vi har ret til at suspendere og opsige adgangen fra din konto til dele af eller alle tjenester og ændre de kriterierne for brug af tjenesterne.

HTTPS-certifikater udstedes til ethvert korrekt tilknyttet domæne til et websted på Magicweb. Du har ikke mulighed for at deaktivere HTTPS-certifikaterne, de tildeles automatisk til nye domæner, der er tilsluttet Magicweb.


7. Prøveabonnement


Magicweb giver en 14-dages prøveperiode til alle nyoprettede websteder, og du kan bruge tjenesterne i henhold til aftalen for denne 14 dages periode. Efter afslutningen af disse 14 dage bliver webstedet inaktiv (udløbet), indtil brugeren abonnerer på de betalte Magicweb-tjenester. Prøvetiden er tilladt for dig, brugeren, for at kunne teste og oprette et websted som du vil have det, før du forpligter dig til et betalt abonnement. Magicweb har ret til at opsige eller annullere prøveabonnementer til enhver tid af hvilkensomhelst grund. Vi kan slette indholdet af ethvert prøvewebsted eller udløbet websted uden varsel. Vi er på ingen måde ansvarlig for slettet indhold på et websted, der er bygget med Magicweb.


8. Servicegebyrer


• 8.1. Servicegebyrer gælder ved underskrivelse af Magicwebs betalte ydelser, der kan være månedlige eller årlige.

• 8.2. Alle gebyrer er i USD og er eksklusiv alle skatter, som du er ansvarlig for betaling af. Magicweb er ikke ansvarlig for eventuelle skatter eller gebyrer i forbindelse med kommercielle produkter.

• 8.3. Betalingen af det pågældende gebyr sker forud for din abonnementsperiode i henhold til aftalen.

• 8.4. Du kan opgradere eller nedgradere til enhver tid. Ved opgradering bliver du opkrævet forskellen mellem de to abonnementsplaner for de ekstra ydelser. Nedgraderingsrefusioner gælder kun for årlige abonnementer, op til 14 dage efter abonnementet er indgået. Der er ingen tilbagebetalinger ved månedlige nedgraderinger. Ved nedgradering fra et årligt abonnement refunderes et beregnet beløb til dig i henhold til de faktiske serviceafgifter for de to abonnementstjenester. Nedgradering kan medføre tab af information og tjenester på grund af forskellen mellem planerne.

• 8.5. Refusioner gives kun for årlige abonnementer, op til 14 dage efter abonnementet er indgået. Hvis brugeren ønsker tilbagebetaling i disse tilfælde, vil han få refunderet det fulde beløb, han har betalt. Refusionsbeløbet kan være underlagt overføringsskatter, der medregnes til brugerens omkostninger, og vil bilve trukket på det kort, der blev brugt til at betale det oprindelige abonnement. Refusioner gives IKKE for "Combo tilbud" eller "Eksklusive tilbud" og speciallavet design og udvikling.

• 8.6. Hvis et specialdesignet domæne er blevet lavet med et årligt abonnement, og kunden annullerer deres tjenester i 14-dages fortrydelsesperioden, fratrækkes det fulde beløb af domænet af det refunderede beløb.

• 8.7. Ved afslutningen af en kontraktperiode vil tjenesterne automatisk blive fornyet for en tilsvarende periode indtil abonnementet UDTRYKKELIGT bliver annulleret af brugeren. Afbestilling skal ske via systemet og mindst 24 timer før kontraktperiodens udløb. For at annullere dine tjenester eller den automatiske fornyelse skal du gå til Dashboard -> Billing og vælge den ønskede indstilling der.

• 8.8. Hvis du køber Magicwebs abonnementstjenester, accepterer du, at Magicweb og tredjepartstjenester kan bruge og gemme dine kredit-/debitkortoplysninger. Du giver os tilladelse til at opkræve dig for eventuelle Magicweb-tjenester, som du måtte købe, og eventuelle gældende afgifter forbundet med betalingskorttjenesterne. Du vil holde os skadesløse for alle indbetalingsomkostninger og renter for eventuelle forsinkede beløb. Hvis betalingskortet udløber, og du ikke giver os adgang til et nyt betalingskort eller afbestiller dit abonnement, giver du os tilladelse til at fortsætte med at fakturere dig, og du forbliver ansvarlig for eventuelle ubetalte gebyrer.

• 8.9. Du er ansvarlig for fair brug af dit websted, og du kan blive opkrævet for unormal server- eller trafikforbrug på vores ubegrænsede abonnementsplaner. Du vil blive opkrævet for de ressourcer, der bruges af dit websted.

• 8.10. Afvisninger - Hvis du kontakter din bank eller kreditkortselskab for at afvise eller på anden måde stoppe betalingen af gebyrer til os ("afvisning"), kan vi automatisk lukke din konto. Vi forbeholder os ret til at bestride eventuelle afvisninger.


9. Serviceafbestilling


Manglende overholdelse af Magicwebs vilkår eller betaling af gebyrer giver Magicweb lov til at annullere eller suspendere dine kontotjenester og websteder. Du kan til enhver tid afbestille dine tjenester uden at skulle give begrundelse herfor. Vi er på ingen måde ansvarlig for eventuelle skader og tab som følge af annullering af tjenester.


10. Afslutning


Vi forbeholder os ret til at ændre, suspendere, afbryde, afslutte, begrænse eller deaktivere din brug af eller adgang til, dele af eller alle tjenesterne eller deres funktioner til enhver tid efter vores egen bedømmelse og uden varsel.

Du kan opsige dine tjenester til enhver tid uden begrundelse i henhold til afbestillingsprocedurerne.

Hvis aftalevilkårene brydes, kan det medføre bøder eller øjeblikkelig opsigelse af ydelser uden betalingsrefusion på nogen måde.

Efter opsigelsen har Magicweb ret til at slette alle filer, data eller oplysninger, der er knyttet til den opsagte konto.


11. Domæner


Når man tegner sig for et årligt abonnement, kan vi i nogle tilfælde tilbyde et gratis brugerdefineret domæne ved køb af en årlig plan. Alle domæner bliver bragt til dig af tredjepartsvirksomheder, der samarbejder med os for at yde en sådan service, i dette tilfælde Namecheap, Inc. Ved at modtage et domæne, accepterer du domæneregistreringens vilkår og betingelser (https://www.namecheap.com/legal/) og vores deltagelse i købet af domænet.

Hvis du kræver tilbagebetaling efter at have modtaget et gratis brugerdefineret domæne, opkræves du gebyret for det specifikke domænekøb. Gebyret vil blive trukket fra refusionsbeløbet. Overførsel af et domæne kan være underlagt yderligere gebyrer fra tredjepartsdomæneudbyderen.

Du er den juridiske og retmæssige ejer af det registrerede domæne. Din domæneregistrering fornys automatisk med hver årlig betaling i henhold til vores prisplan, medmindre det annulleres administrativt eller ved at kontakte en repræsentant for Magicweb.

Når et domæne er registreret, er det endeligt, og domænet kan ikke refunderes eller ændres.


12. GARANTI OG ANSVARSFRASKRIVELSE


Magicweb skal gøre sig rimelige bestræbelser i overensstemmelse med gældende industristandarder for at opretholde tjenesterne på en måde, der minimerer fejl og afbrydelser i tjenesterne. Og forpligter sig til at implementere tjenesterne på en professionel måde. Tjenester kan være midlertidigt utilgængelige på grund af planlagt vedligeholdelse eller i pludseligt opståede situationer, der kræver ikke-planlagt vedligeholdelse enten af Magicweb eller af tredjepartsleverandører eller på grund af andre årsager udenfor Magicwebs rimelige kontrol, men Magicweb skal anvende rimelige bestræbelser for at give forhåndsmeddelelse skriftligt eller via e- mail ved enhver planlagt tjenesteforstyrrelse. MAGICWEB GARANTERER IKKE, AT TJENESTERNE VIRKER UAFBRUDT ELLER FEJLFRIT; DER GIVES HELLER IKKE NOGEN FORM FOR GARANTI FOR DE RESULTATER, DER OPNÅS VED BRUG AF TJENESTERNE. MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I DETTE AFSNIT, LEVERES TJENESTERNE "SOM DE ER" OG MAGICWEB FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE AF RETTIGHEDER.


13. SKADESLØSHOLDELSE


I det omfang, det er tilladt i henhold til loven, accepterer du at holde Magicweb og dets datterselskaber og dets og deres ledelser, ansatte og agenter skadesløse og ansvarsfri for alle skader, tab, forpligtelser, omkostninger, krav, bøder, priser og udgifter af enhver art (herunder uden begrænsning rimelige advokatsalærer og omkostninger) som følge af eller relateret til: (a) dit brud på denne aftale (b) dit brugerindhold, dine websteder og din e-handel (c) eventuelle krav fra, på vegne af eller mod dine slutbrugere (d) din overtrædelse af enhver lov eller regulering eller tredjemands rettigheder eller gode navn og (e) eventuelle krav fra skattemyndigheder i ethvert land i forbindelse med din e-handel, herunder uden begrænsning dit salg til individuelle forbrugere (herunder fjernsalg) og andre transaktioner, som Magicweb kan holdes delvist ansvarlig for. Dine erstatningsforpligtelser i henhold til dette afsnit gælder ikke i tilfælde, der direkte skyldes vores overtrædelse af denne aftale eller, hvis du er EU-forbruger, i det omfang konsekvenserne ikke med rimelighed kunne forudses.


14. ANSVARSBEGRÆNSNING


Du anerkender og accepterer, at Magicweb og dets tilknyttede partnere og dets og deres ledelser, medarbejdere og agenter under ingen omstændigheder er ansvarlige for eventuelle krav, der opstår som følge af eller relateret til Tjenesterne eller denne Aftale om: (a) Indirekte, særlige, tilfældige, straf- eller følge-skader (b) tab af overskud, indtægter, data, goodwill eller andre immaterielle tab (c) eventuelle skader relateret til din adgang til, brug af eller manglende adgang til eller brug for dele af, eller hele din konto, dine websteder eller dele af eller alle Tjenesterne, herunder uden begrænsning afbrydelse af brug eller ophør eller ændring af eventuelle aspekter af tjenesterne (d) eventuelle skader relateret til utilgængelighed, nedbrydning, tab, korruption, tyveri, uautoriseret adgang eller uautoriseret ændring af indhold, oplysninger eller data, herunder uden begrænsning brugerindhold og dine e-handelsdata; (e) ethvert brugerindhold eller anden adfærd eller indhold fra enhver bruger eller tredjepart, der anvender Tjenesterne, herunder uden begrænsning ærekrænkende, stødende eller ulovlig adfærd eller indhold eller (f) Tredjepartsydelser eller tredjepartswebsteder, der er tilgængelige via Tjenesterne.

Du anerkender og accepterer, at disse ansvarsbegrænsninger er aftalte risikomomenter, der delvis udgør vederlaget for Magicwebs tjenester til dig, og sådanne begrænsninger gælder, selvom Magicweb er blevet underrettet om muligheden for sådanne forpligtelser.


15. Ændringer


Modifikationer af tjenesten. Magicweb kan foretage ændringer på eksisterende tjenester eller komponenter og vil gøre sig rimelige anstrengelser for at underrette alle sine kunder om disse ændringer. Ændringerne træder i kraft på datoen for ændringen. Magicweb er ikke ansvarlig for ændringer og handlinger fra tredjepartstjenester.

Ændringer af aftalen og gebyrerne kan forekomme. Du vil blive underrettet, før ændringer træder i kraft på din konto. Hvis du nægter eller undlader at betale sådanne gebyrer, annullerer vi dit abonnement.


16. DIVERSE


Hvis nogen bestemmelse i denne aftale ikke kan håndhæves eller er ugyldig, vil bestemmelsen blive begrænset eller elimineret i det omfang, der er nødvendigt, for at denne aftale ellers forbliver fuldt ud i kraft og kan håndhæves. Denne aftale kan ikke overdrages eller udliciteres af kunden undtagen med Magicwebs forudgående skriftlige samtykke. Magicweb kan overføre og tildele nogen af sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale uden samtykke. Denne aftale er en fuldstændig og eksklusiv erklæring om parternes gensidige forståelse og erstatter og annullerer alle tidligere skriftlige og mundtlige aftaler, meddelelser og andre forståelser vedrørende emnet i denne aftale, og alle undtagelser og ændringer skal være skriftligt underskrevet af begge parter, medmindre andet er angivet heri. Ingen agentur, partnerskab, joint venture eller jobansættelse er sat i værk som følge af denne Aftale, og Kunden har ingen myndighed af nogen art til at binde Magicweb i nogen henseende. Ved enhver handling eller procedure for at håndhæve rettigheder i henhold til denne Aftale har den rådende part ret til at inddrive omkostninger og advokatsalærer. Alle meddelelser i henhold til denne Aftale vil være skriftlige og anses for at være givet behørigt, når de modtages, hvis de leveres personligt. når kvitteringen bekræftes elektronisk, hvis den sendes via telefax eller e-mail dagen efter den sendes, hvis den sendes til næste dags levering med anerkendt overnight delivery service; og ved modtagelse, hvis sendt med bekræftet eller anbefalet post, med returneringskvittering anmodet. Denne aftale er underlagt de danske love uden hensyntagen til dens lovbestemmelser.


Sidst Opdateret: 05-07-2019

Se detaljer
Udsolgt